Ziyaeddin AYAZ (Bilgisayar İşletmeni) 
 Nuriye ERDEM (Sekreter)